Proponujemy usługi z zakresu budownictwa obejmujące m.in.:
- pełną obsługę procesów budowlanych,
- doradztwo techniczne i organizacyjne inwestycji,
- okresowe przeglądy obiektów budowlanych


Na stałe współpracujemy z biurami projektowymi oraz z inspektorami branżowymi zapewniając kompleksową obsługę inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Bezpośredni nadzór nad budowami pozwolił mi na poznanie i wyodrębnienie najlepszych technologii stosowanych w budownictwie, poznanie specyfiki organizacji robót oraz rynkowych cen robót. W roku 1994 ukończyłem politechnikę łódzką w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie . W roku 1996 uzyskałem uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania budów bez ograniczeń.

Doświadczenie zawodowe zdobyłem, pełniąc funkcje kierownika zespołu budów, dyrektora technicznego, managera kontraktu, bezpośrednio przy wznoszeniu obiektów wielkokubaturowych - przemysłowych, sportowych i użyteczności publicznej.

Od roku 2003 prowadzę prywatną działalność usługową - organizowanie i nadzór procesów budowlanych inwestycji, głównie w branży przemysłowej w charakterze inspektora nadzoru, kierownika budowy lub inwestora zastępczego. W ramach moich obowiązków było przeprowadzenie przetargów w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych bądź funduszy europejskich, wyłonienie generalnego wykonawcy bądź wykonawców branżowych, pełnienie nadzoru nad inwestycją, negocjacje cenowe z producentami, dostawcami i przekazanie obiektu budowlanego do użytkowania.

Zapraszam do współpracy
Krzysztof Dula