Wykaz inwestycji nadzorowanych w latach 2004-2009:

Lp.ObiektOpisKubatura
1.BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO - PRODUKCJI I MONTAŻU PODZESPOŁÓW TECHNICZNYCH w Łodzi, ul. Techniczna 2 dla firmy "PRETTL Elektrotechnika Polska" Sp. z o.o. Poznańpełny nadzór inżynierski branży budowlanej i instalacyjnej, koordynacja robót technologicznych, przekazanie obiektu do użytkowania w trybie art. 56, 57 Prawa Budowlanego46 985 m3
2.ZAKŁAD UBOJU TRZODY CHLEWNEJ dla firmy "FOOD SERVICE" w Rawie Maz.pełny nadzór inżynierski we wszystkich branżach, przekazanie obiektu do użytkowania w trybie art. 56, 57 Prawa Budowlanego48 000 m3
3.ZAKŁAD UBOJU TRZODY I BYDŁA dla Zakładów Mięsnych "ZBYSZKO" w Bedoniu koordynacja prac projektowych, organizacja procesu budowlanego poprzez dobór wykonawców wg branż, negocjacje z dostawcami materiałów budowlanych, bezpośredni nadzór inżynierski, przekazanie obiektu do użytkowania w trybie art. 56, 57 Prawa Budowlanegook. 18 000 m3
4.ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "ADRIAN" w Żelechlinkukoordynacja prac projektowych, organizacja procesu budowlanego poprzez dobór wykonawców wg branż, negocjacje z dostawcami materiałów budowlanych, bezpośredni nadzór inżynierski, przekazanie obiektu do użytkowania w trybie art. 56, 57 Prawa Budowlanegook. 22 500 m3
5.ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO w Tarnowskiej Woli, Inwestor prywatnypełny nadzór inżynierski we wszystkich branżach, przekazanie obiektu do użytkowania w trybie art. 56, 57 Prawa Budowlanegook. 5 800 m3
6.JEŹDZIECKI OŚRODEK SZKOLENIA CENTRALNEGO w Wesołej Starej Miłosnej dla STOWARZYSZENIA "SZWADRON JAZDY RP"wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego, koordynacja prac projektowych, bezpośredni nadzór inżynierski nad wyłonionym wykonawcą generalnymok. 28 000 m3
7.SORTOWNIA OWOCÓW w Białej Rawskiej dla firmy "KAM-POL", Inwestor prywatnywyłonienie Wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego, bezpośredni nadzór inżynierski nad inwestycją, przekazanie obiektu do użytkowania w trybie art. 56, 57 Prawa Budowlanegook. 18 000 m3
8.SORTOWNIA OWOCÓW w Białej Rawskiej dla firmy "AGATEX", Inwestor prywatnybezpośredni nadzór inżynierski nad inwestycją, prowadzenie negocjacji z Wykonawcami robótok. 21 000 m3
9.Hotel "KRUK" nad Zalewem Sulejowskim, Swolszewice Małe, Inwestor prywatnykontraktowe kierownictwo budowy
10.Remont i rekonstrukcja murów oporowych wzgórza kościelnego Parafii Rzymsko-katolickiej w Żelechlinkuwykonanie projektu, negocjacje z Wykonawcami, bezpośredni nadzór
11.REMONT I ODBUDOWA CHŁODNI SKŁADOWEJ PO POŻARZE, w Rawie Maz.wykonanie projektu, przeprowadzenie przetargu, wyłonienie Wykonawcy, pełen nadzór inwestorski15 000 m3
12.PODCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w Lipsku dla firmy "Scandic Food"pełny nadzór inżynierski we wszystkich branżach, przekazanie obiektu do użytkowania w trybie art. 56,57 Prawa budowlanego
13.BUDOWA budynku biurowo-socjalnego z infrastrukturą techniczną dla Firmy Handlowej Export-Import S.Najder w Ujeździepełny nadzór inżynierski we wszystkich branżach, przekazanie obiektu do użytkowania w trybie art. 56,57 Prawa budowlanego
14.Rozbudowa budynku biurowo-usługowego dla Firmy "EL-POL" w Tomaszowie Maz.kontraktowe kierownictwo budowy
15.BUDOWA SORTOWNI OWOCÓW z częścią magazynową, częścią higieniczno-sanitarną i biurową w gminie Rybno dla firmy "IDEALSAD" Sp. z o.o.pełny nadzór inżynierski we wszystkich branżach, przekazanie obiektu do użytkowania w trybie art. 56,57 Prawa budowlanego9 104 m3
16.BUDOWA ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW w Jawczycach gm. Ożarów Maz. dla firmy "GRONEX" Sp. z o.o.pełny nadzór inwestorski wraz z koordynacją prac we wszystkich branżach, przekazanie obiektu do użytkowania w trybie art. 56,57 Prawa budowlanego29 700 m3
17.BUDOWA OSIEDLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH "Brzozowa Aleja" wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Łodzi dla "Tree Development Group" Sp. z o.o.pełny nadzór inwestorski wraz z koordynacją prac we wszystkich branżachpow. uż.
ok 10 000 m 2