Regulamin

 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony www.reno-bud.eu prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
 2. Właścicielem strony reno-bud.eu jest firam RENO-BUD Krzysztof Dula z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim , ul. Szczęśliwa 59.
 3. Korzystanie ze strony internetowej reno-bud.eu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania obowiązujących wszystkich użytkowników internetu.
 4. Właściciel strony internetowej reno-bud.eu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stonie oraz do całkowitego zaprzestania udostępniania strony lub jej likwidacji bez uprzedniego powiadamiania użytkowników.
 5. Strona internetowa reno-bud.eu ma charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Strona internetowa reno-bud.eu została opracowana z dołożeniem wszelkiej staranności i w oparciu o wiarygodną wiedzę.
 7. Właściciel strony reno-bud.eu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy oraz wszelkie inne skutki decyzji podejmowanych przez użytkowników na podstawie informacji zawartych na stronie.
 8. Właściciel strony reno-bud.eu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy elektroniczną a fizyczną postacią dystrybowanych produktów.
 9. Korzystanie ze strony reno-bud.eu w sposób inny niż stricte informacyjny wymaga wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody właściciela strony.
 10. Modyfikowanie niniejszej strony lub rozpowszechnianie jej w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela jest zabronione.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.